Nabyli jste v loňském roce nemovitost a to koupí, darem anebo dědictvím. Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí!

Pokud jste se v loňském roce stali majiteli nemovitosti, máte čas do 31.1.2019 podat daňové přiznání. To bude sloužit jako základ pro budoucí platby daně z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti). Předmětem daně nejsou jen domy a byty, ale také pozemky, zdanitelné stavby nebo nebytové prostory.

 

Daň z nemovitých věcí se platí každý rok v květnu, ale samotné daňové přiznání se podává jen jedenkrát, a to následující rok po tom, co nový majitel nemovitost koupil, dostal darem anebo zdědil. Kupující se přihlašuje jako nový plátce daně a prodávající se odhlašuje a tím informuje finanční úřad, že již tato povinnost pro něj neplatí. Podání je možné pouze od 1. do 31. ledna a vztahuje se vždy k nemovitostem, u kterých došlo ke změně v předchozím roce.

 


Koho se daň z nemovitých věcí týká

Daňové přiznání se týká nejen všech nemovitostí s novými majiteli, ale také těch, kde se změnily parametry, které ovlivňují daňový výpočet. Například pokud jste přistavovali, měnili rozlohu pozemku nebo z něj udělali stavební parcelu. Pokud jste daň již v minulosti platili a nedošlo k žádné zásadní změně, v takovém případě není třeba přiznání znovu podávat.

Rozhodným datem změny (ve většině případů je jím zápis nového majitele nemovitosti) je konec roku, tedy 31.prosinec. U nemovitostí, které jsou již podané na katastru, ale stále probíhá přepis na nového majitele, bude přiznání k dani podáno až o rok později, tedy v lednu následujícího roku.

 

Rozhodující je den podání

Daňové přiznání se odevzdává finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Podání lze učinit osobně nebo elektronicky na portále: www.daneelektronicky.cz vyplněním formuláře a odesláním prostřednictvím datové schránky. Pokud nemáte možnost ani povinnost využít datového podání, lze formulář lze vyplnit, vytisknout a fyzicky či poštou poslat na příslušný úřad.

Za datum podání se u daňového přiznání považuje den odeslání – rozhodující je razítko pošty, podatelny finančního úřadu nebo elektronická stopa dokumentu, pokud je podáváno prostřednictvím datové schránky.

 

Splatnost daně

Samotná daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května. Od finančního úřadu majitelé nemovitostí každým rokem dostanou informaci o výši daně a termínu uhrazení ve většině případů složenkou. Tuto informaci posílá finanční úřad automaticky a majitelé nemusí podnikat žádné další kroky.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *