Správná cena nemovitosti

Při prodeji nemovitosti je pro prodávajícího velmi důležitá maximální cena prodávané nemovitosti. Praxe je taková, že představa o částce bývá často nereálná. Čím to je? Realitní makléř na základě svých zkušeností, praxe i cenových map chce majiteli nemovitosti dobře poradit. Majitel nemovitosti to ale často vidí naopak. Proč?

V roce 2015 vydal Journal of Housing Economics velmi zajímavou studii. Majitelé nadhodnocují ceny svých nemovitostí o 8 % oproti reálné ceně, a to jen v případě, že se jedná o tu jejich. Pokud se nejedná o jejich vlastní nemovitosti akceptují reálnou cenu. Pro tento jev existuje i ekonomický název – endowment efekt. Možno přeložit jako vlastnický či majetnický efekt.

Dá se tedy říci, že u stejné nemovitosti dělá majitel cenový rozdíl mezi cenou, za kterou je ochoten prodat a za kterou je ochoten koupit. Například: pokud bude majitel prodávat byt, bude za něj požadovat vyšší cenu, než za jakou by byl ochotný jej koupit. Toto se netýká jen nemovitostí, ale všech vlastněných věcí.

Proč?

  1. Citové pouto. K věcem, které vlastníme, máme citové pouto. U těchto věcí jsme ochotni se jich vzdát pouze za vyšší částku, která nám tento cit „nahradí“.
  2. Utopené nákladů. Jako vlastnící míváme pocit, že prodejem musíme získat investované náklady. Za zrekonstruovanou koupelnu 150.000,-Kč nikdy stejnou částku nedostaneme.
  3. Ikea efekt. Pokud jsme  nemovitost sami zrekonstruovali a vymalovali, citové pouto a utopené náklady způsobují nereálnou představu o ceně.

Jak zvolit správnou cenu?

Představte si, že ve vaší nemovitosti bydlí úplně cizí lidí, oprostěte se od citových vazeb a položte si otázku. Kolik bych byl ochoten za takovou nemovitost zaplatit já?

Pokud už nemovitost prodáváte a nedaří se vám to, patrně se vám přihodil endowment efekt a požadujete za ni až příliš vysokou cenu.

Nechte si poradit o profesionálního makléře. Možná se vám to zprvu nemusí zdát, ale opravdový profík vám skutečně umí poradit dobře.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *